KERESÉS

Középiskolai és felnőtt tanfolyamok

 

Általános nyelvi tanfolyamok

 

A kezdőtől a felsőfokig kínálunk egyéni vagy csoportos órákat. Minden kötelezettség nélküli, ingyenes szintfelmérőt követően tájékoztatjuk a lehetőségekről, csoporthoz csatlakozásról, minden esetben figyelembe véve a hallgatók céljait, életritmusát. Gyakorlott tanárainkkal biztos tudáshoz juthatnak, amit életük minden területén biztosan alkalmazhatnak. Óráinkon már a kezdő szinttől az adott nyelven folyik a társalgás, érdekes szituációs gyakorlatokon keresztül rögzülnek a nyelvtani szabályok is. A mai modern technika fegyvertárát felhasználva igyekszünk hallgatóink figyelmét, lelkesedést a 60 perc alatt végig fenntartani. Az otthoni gyakorláshoz sok-sok feladattal járulunk hozzá, és az eddigi jól bevált gyakorlatnak megfelelően a számonkérés is szerves része a tanulási folyamatnak.

 

Igény esetén anyanyelvi tanárok is rendelkezésünkre állnak, akikkel hallgatóink az addig megszerzett tudásukat nyelvi környezetet szimulálva tudják elmélyíteni.

 

Beszédkészség fejlesztés

 

Tapasztalataink alapján az iskolarendszerű (általános- és középiskolai) nyelvi képzés inkább elméleti, mint gyakorlati jellegű, így rengeteg "hivatalosan" jó nyelvtanuló - aki például nyelvtani tesztek vonatkozásában igen sikeres -, gyakorlatilag nem képes az idegen nyelven megszólalni. Ez az esetek döntő többségében nem képességbeli , hanem a beszéd- és íráskészség eltérő mértékű fejlettségét jelenti, így a kommunikációs készség célzott fejlesztésével "orvosolható".

 

A beszédkészség órák a való életből vett helyzeteken, beszédszituációkon alapulnak, és a kommunikációs készség fejlesztését szolgáló tanítási eszközök széles skáláját hívják segítségül, varázsitalok hatásával felérve, tanítványaink nyelvének megoldásához.

 

Kommunikációs óráink másik célcsoportja az adott nyelven már tudó, de a nyelvet nem nagyon használók csoportja, akik időnként szívesen beszélgetnének egy kicsit idegen nyelven.

 

Nyelvtani rendszerezés

 

Újrakezdők illetve nyelvvizsgára felkészülők kedvelt tanfolyamtípusa, melynek célja az egymástól elkülönülten meglévő, de a fejünkben egymással logikus egységet nem alkotó nyelvtani tudásmorzsák összedolgozása. A varázspálca suhintásához hasonlítható tevékenység hatására az áhított rend egy csapásra helyreáll a fejekben.

 

A nyelvtani rendszerezés hatóköre leszűkíthető egy kisebb nyelvtani egységre (pl. feltételes módok vagy függőbeszéd), de kiterjeszthető nagyobb egységekre is (pl. igeidők vagy alapfokon ismerendő nyelvtani anyag).

 

Szókincsfejlesztés

 

Sokan tapasztaltuk már, hogy hirtelen megtanulva egy nyelvet, nem volt időnk egy komoly szókincsbázis megteremtésére, így a leleményesség eszközeinek jelentős bevonásával értetjük meg magunkat a hétköznapi életben. Adódhatnak azonban élethelyzetek (ld. külföldi kiküldetés, külföldi munkatársakkal való napi kommunikáció), amikor a "konyhanyelvnél" árnyaltabb, szabatosabb szókincsre volna igényünk.

 

Ugyanezt az űrt szeretnénk feltölteni abban az esetben is, amikor hosszú évek kitartó munkájával sajátítottunk el egy nyelvet, viszont életünk egy bizonyos szakaszában nem volt alkalmunk e tudás gyakorlati használatára, így az passzivitásba vonult. Ez esetben célunk a passzív szókincs újból aktívvá tétele.

 

A kulcsszó mindkét esetben a használat, az egyik esetben újdonságok felfedezésével, a másik esetben pedig a mélyben rejlő kincsek kiaknázásával.

 

 

 

Nyelvi szintentartás

 

Ezt az óratípust azok figyelmébe ajánljuk, akik hivatalosan már elérték azt a nyelvi szintet, amely pillanatnyi életvitelükhöz, munkájukhoz, diplomájukhoz stb. szükséges, viszont a hétköznapokban nyelvtudásuknak csupán jelentékeny hányadát tudják edzésben tartani. E jelenség természetes következménye, a felejtés ellen gyógyír a nyelvi szintentartás, mely a nyelvtanulók nyelvi szintjéhez, készségeihez és igényeihez mérten próbálja formában tartani a már megszerzett nyelvtudást.

 

Korrepetálás

 

Előfordult már Önnel, hogy...

 
  • ... tanácstalanul állt segítséget kérő gyermeke angol házi feladata előtt, és arra gondolt, hogy ilyen esetekben milyen jól jönne egy kis segítség?

  • ... egy tétre menő iskolai számonkérés előtt, a felkészülés közben jött rá, hogy bizonyos nyelvi kérdések terén nem tud ötről a hatra jutni vagy abszolút nem ért valamit?

  • ... betegség, utazás vagy egyéb kötelezettsége miatt csoporttársaihoz képest lemaradt, és szívesen venne egy-két felzárkóztató nyelvórát?

 

A fenti szituációk megoldására kínáljuk az alkalomszerű korrepetálást, mely mind időben, mind pedig tartalmában rugalmasan alkalmazkodik a nyelvtanuló igényeihez. A hatékonyság záloga itt az elmélet, a szabályok gyakorlatba való átültetése és ezek begyakorlása.

 

BEJELENTKEZÉS

Emlékezzen rám

TÉRKÉP

 

FACEBOOK

HÍRLEVÉL JELENTKEZÉS