KERESÉS

Gyerek és ifjúsági csoportok

 

Nyelvvarázs Ovi

 

A 60 perces foglalkozások során a nyelvvarázsló-jelöltek Teddy mackó segítségével bebarangolják Varázsföldet, melynek lakói angolul beszélnek. A gyerekek az ének, a zene, a mozgás, tánc és az életkoruknak megfelelő, angolul levezetett kézműves tevékenységeken és nyelvi játékokon keresztül bepillantást nyerhetnek az angol nyelv varázslatos világába.

 

A tanfolyam egy pontosan megtervezett, gyakorlatias, bevált nemzetközi módszertani elemeket magában foglaló, de részleteiben javarészt saját fejlesztésű tanmenetet követ, melynek fő mozgatórugója az angol nyelv – még az iskolabéli megfelelési kényszer nyomása nélküli – játékos megszerettetése. A Nyelvvarázs Ovi tanfolyamok résztvevői egy szellemileg igen fogékony életszakaszban, tét nélküli foglalkozásokon találkoznak ezzel a későbbiekben elkerülhetetlen nyelvvel. Így az iskolában gyakran már az első osztályban induló „játékos” angol órák már nem hatnak idegenül számukra, teret adva a sok szülő – köztük általam is – legfontosabbnak tartott iskolai készségekre, az írás-olvasás-számolásra való összpontosításra.

 

A Nyelvvarázs Ovi egy – akár a felsőfokú – nyelvvizsgáig tartó, egymásra épülő szintekből álló, a magyar oktatási rendszer sajátosságaival harmonizáló nyelvoktatási program első lépcsőfoka, s nem pedig egy globális módszer franchise-tagja. Az óvodás korcsoport az írásbeliség és a nyelvtani struktúrák ismerete nélkül, az anyanyelv elsajátításához hasonlóan, a hallott szavak, mondatok vizuális képpel és fizikai válasszal való megerősítése révén, ezt gyakori ismétléssel rögzítve, egyfajta passzív tudást „szed fel”, melyet konkrét helyzetben megtanul alkalmazni.

 

A programok célja a hétköznapi életben egy adott korosztály számára hasznos és érdekes angol nyelvi ismeretek közvetítése, elsajátítása és későbbi mélyítése. Mivel az idegen nyelvekkel való első találkozásunk milyensége, az ezzel kapcsolatban bennünket ért benyomások és élmények egész életünk során végigkísérik az idegen nyelvekhez való viszonyunkat, ezért is nagyon fontosnak tartjuk az órák során a gyerekek komfortérzetének biztosítását, mely segít leküzdeni az új nyelvvel szembeni, a meg nem értés okozta bizonytalanságból eredő esetleges félelmüket. Ennek jegyében, bár kétségtelen célunk az órákon - idővel már az ovis szinten is - valamilyen szintű angol kommunikáció kialakítása, a Nyelvvarázs Ovi esetében (a későbbi szintektől eltérően) az órák az anyanyelv teljes kizárása nélkül folynak.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődő óvodást!

 

Nyelvvarázs Ügyi

 

A Nyelvvarázs Ügyi program heti 1x60 perces rendszerességű foglalkozást jelent a Nyelvvarázs Ovi tanfolyamot már elvégzett, jellemzően első osztályos kisiskolások számára. Az óravezetés nyelve alapvetően itt is az angol. A gyerekek az ének, a zene, a mozgás és az életkoruknak megfelelő, angolul vezetett kézműves tevékenységeken és nyelvi játékokon keresztül fejlesztik tovább angol nyelvtudásukat. Munkájukat már egy tankönyv és egy munkafüzet is segíti. Az angolul írás-olvasás mellőzése a kurzus fontos jellemzője. Az órák során Nyelvvarázsló jelöltjeink már sokkal magabiztosabban használják és egy bizonyos körben készségszintre mélyítik a Nyelvvarázs Ovi foglalkozásokon megszerzett ismereteket. A Nyelvvarázs Ügyi szintet a Nyelvvarázs Suli követi.

 

Nyelvvarázs Suli 1&2

 

A kezdő kiskolások illetve az egykori Nyelvvarázs Ovisok és Ügyisek olvasó-író szakaszba érkezésükkor Nyelvvarázs Sulis tanfolyamokra váltanak. A Nyelvvarázs Suli program az 1. szintnél kezdődik (ld. Nyelvvarázs Suli 1), melyet egy meghatározott kurzuskönyv elvégzésével a Nyelvvarázs Suli 2 követ. A tanfolyami munka heti 1x60 perces foglalkozásokat jelent. Az órák nyelve természetesen angol. Az általános iskolai idegennyelvi tantárgyi követelményekkel összhangban ezeken a tanfolyamokon már megjelenik az angol nyelven történő írás-olvasás éppúgy, mint a rendszeres írásbeli és szóbeli számonkérés.

 
 

Nyelvvarázs Suli 3,4,5&6

 

Tanítványaink jellemzően felsőtagozatos korukra kerülnek az ifjúsági tanfolyami szakaszba, ahol már a felnőtt tanfolyamokéhoz hasonló szerkezetűek az órák, a „nagyokéhoz” hasonlatosan – többek között - tudatos nyelvtan tanulás és szókincsfejlesztés folyik. Az ekkora az anyanyelvi órákon elsajátított nyelvtani alapoknak köszönhetően ezen a szinten kerül tanítványaink birtokába olyan tudás, olyan eszköztár, mely lehetővé teszi mind írott, mind pedig beszéltnyelvi kommunikációjuk látványos fejlődését. Ekkor javasoljuk az intenzitás növelését heti 1x60 percről 2x60 (a Nyelvvarázs Suli 3 és 4. tanfolyamokon), később 2x90 percre (A Nyelvvarázs Suli 5&6 tanfolyamokon).

 

BEJELENTKEZÉS

Emlékezzen rám

TÉRKÉP

 

FACEBOOK

HÍRLEVÉL JELENTKEZÉS